Rue mamzelle, MAuritius

Algemene voorwaarden

Online boekingsprivileges

1 – Algemene voorwaarden

Door het vakje aan te vinken, accepteert u de voorwaarden voor het gebruik van deze website. Deze voorwaarden omvatten alle inhoud die aanwezig is in de boekingsmodule. Voordat u deze website gebruikt, raden we u aan deze voorwaarden door te lezen om er zeker van te zijn dat u ze begrijpt. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met de vermelde voorwaarden en eventuele wijzigingen daarin. Houd er rekening mee dat Wst Autoverhuur zich het recht voorbehoudt om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment, en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen ervan op deze website. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen zal worden beschouwd als uw aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden.

 

2.1 – Verzekering

Alle voertuigen bij WST CAR HIRE worden verhuurd met een “Uitgebreide Verzekering”, inclusief vrijwaring van botsingsschade en diefstalverzekering. Collision Damage Waiver ziet af van uw aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het voertuig tijdens de huurperiode. Vrijstelling van diefstal biedt dekking voor diefstal of schade als gevolg van een poging tot diefstal van het voertuig, de onderdelen en accessoires tot hun volledige waarde en elk verlies dat onze huurauto’s kunnen oplopen. Beide zijn onderhevig aan bepaalde uitsluitingen. Uw aansprakelijkheid wordt kwijtgescholden op voorwaarde dat u een toeslag betaalt, het zogenaamde eigen risico, dat uw aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van het eigen risico. In het geval dat de huurder roekeloos of nalatig heeft gehandeld of onder invloed van drugs of alcohol heeft gereden, kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de volledige kosten van de schade.

 

2.2 – Volledige verzekeringsdekking

Bij WST CAR HIRE heb je de mogelijkheid om het eigen risico tot NUL te reduceren door een extra dagtarief te betalen bovenop je normale huurkosten, maar dit wordt niet terugbetaald in vergelijking met het eigen risico. Dit betekent simpelweg dat als er schade optreedt aan je huurauto, je het eigen risico niet hoeft te betalen omdat je al voor een extra verzekering hebt gekozen. Extra verzekering sluit echter het volgende uit:

– Schade veroorzaakt door een bestuurder onder invloed van alcohol of drugs.

– Verlies van autosleutels.

– Schade veroorzaakt door een onbevoegde bestuurder.

– Verlies voor extra’s zoals GPS, mobiele telefoon, kinderzitje en stoelverhoger.

– Schade die niet aan ons is gemeld.

– Onachtzaam of onvoorzichtig rijden, inclusief off-road rijden en rijden op onverharde wegen.

 

3.1 – Inbegrepen in uw huurauto

– Onbeperkt aantal kilometers

– Lokale belastingen

– Verzekering

– 24-uurs wegenwacht (tegen betaling)

– Eerste en tweede extra bestuurder

– Afleveren en ophalen van auto overal op het eiland

 

3.2 – Niet inbegrepen in je huurauto

– Boetes

– Brandstof

– Annuleringskosten

– late terugkeer

– verlies van autosleutels of documenten

 

4.1 – Levering en herstel

Uitsluitend voor huurauto’s die via carhiremauritius.com worden verhuurd, worden de diensten van het afleveren en ophalen van voertuigen aangeboden zonder bijkomende kosten.

 

4.2 – Levering

Op SSR International Airport ; Een vertegenwoordiger van WST CAR HIRE zal je verwelkomen bij gate 5. Vluchtinformatie voor het ophalen van de luchthaven is essentieel en als deze informatie niet beschikbaar is op het moment van boeken, zorg er dan voor dat je ons ten minste 7 dagen voor vertrek informeert via e-mail of telefoon. WST CAR HIRE neemt geen verantwoordelijkheid voor een mislukte verhuur als gevolg van het te laat of onjuist verstrekken van deze informatie. Het niet verstrekken van deze informatie ontslaat WST CAR HIRE tevens van haar verantwoordelijkheid.

Bovendien moeten klanten bij het ophalen van de auto een geldig rijbewijs uit het land van herkomst, een geldig paspoort en een geldige creditcard op naam van de huurder (bestuurder) laten zien. Na ondertekening van de huurovereenkomst zal er een inspectie van het huurvoertuig plaatsvinden tussen de “Huurder” en onze vertegenwoordigers. Alle zichtbare defecten en het brandstofniveau moeten worden genoteerd en ondertekend door beide partijen.

 

4.3 – Herstel

Aan het einde van de huurperiode vindt er een inspectie plaats bij het inleveren van het gehuurde voertuig in aanwezigheid van onze vertegenwoordigers. Het inspectieformulier moet naar behoren worden ondertekend door beide partijen om eventuele geschillen die later kunnen ontstaan te voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het inspectieformulier te ondertekenen, zoniet zal de huurder in een later stadium alle verdere kosten dragen.

 

5 – Laat ophalen en vroeg terugbrengen

De huur begint en eindigt volgens de ophaal- en inleverdata en -tijden die op je voucher staan vermeld. Helaas kunnen we geen restitutie geven voor ongebruikte tijd als een auto te laat wordt opgehaald of te vroeg wordt teruggebracht.

Als je de huurauto niet op de afgesproken tijd en datum kunt ophalen, is het erg belangrijk dat je ons zo snel mogelijk informeert. Anders is er geen garantie dat de auto nog beschikbaar is en heb je geen recht op restitutie. In het geval van late drop-off zonder ons te informeren, is een toeslag van toepassing die hoger kan zijn dan de normale tarieven.

 

6 – Betalingsbeleid

Creditcards worden geaccepteerd (Visa, Mastercard & American Express).

Houd er rekening mee dat er na je online boeking een ontvangstbewijs naar je e-mailadres wordt gestuurd. Dit ontvangstbewijs documenteert het gestorte bedrag en vermeldt het openstaande saldo dat tijdens het ophalen van de auto moet worden vereffend.

 

7 – Terbeschikkingstelling van auto’s

We behouden ons het recht voor om een auto te weigeren aan personen die ongeschikt worden geacht om te rijden of die niet voldoen aan de vereisten om in aanmerking te komen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de voltooiing van reisarrangementen, noch voor enige restitutie, compensatie of andere kosten die u, de huurder, in een dergelijk geval mogelijk moet betalen.

We zijn niet verantwoordelijk voor iemand die rijdt onder invloed van alcohol/drugs, schade veroorzaakt tijdens off-road rijden of rijdt zonder de nodige zorg en aandacht.

In geval van een ongeval of onvoorziene omstandigheden zal WST CAR HIRE u een downgrade of een upgrade aanbieden en zullen de nodige aanpassingen worden gedaan. De klant wordt van tevoren op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in zijn reservering. Als er bijvoorbeeld geen auto beschikbaar is, zullen we de aanbetaling dienovereenkomstig terugbetalen.

WST CAR HIRE zal echter geen aanpassingen maken als de klant een ander autoverhuurbedrijf probeert te kiezen. WST CAR HIRE is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten van derden.

8 – Dagtariefberekening

Voertuigen worden verhuurd tegen een dagtarief volgens de overeengekomen prijs; een dag wordt gedefinieerd als een periode van 24 uur vanaf het begin van de huurovereenkomst. Er geldt een respijtperiode van 60 minuten voor de terug te betalen tijd. Hierna wordt een dag in rekening gebracht voor elke extra dag.

 

9 – Voertuigcategorie/Model

We kunnen geen garantie geven voor een bepaald merk, model of brandstoftype van de auto die door de huurder is gereserveerd. De tentoongestelde auto’s zijn de meest gebruikte en kunnen naar eigen goeddunken worden vervangen door een alternatieve, vergelijkbare of verbeterde auto (zonder extra kosten).

Als het op het moment van afhalen onmogelijk wordt om de geboekte auto te leveren zoals die op je huurvoucher staat, door pech, een ongeluk of een andere reden door onvoorziene omstandigheden, dan zal een vergelijkbare of verbeterde auto door ons worden geleverd.

Als we niet in staat zijn om een vergelijkbare of verbeterde auto te leveren, betalen we de aanbetaling volledig terug. In dergelijke omstandigheden sluit WST CAR HIRE echter alle aansprakelijkheid uit voor eventuele extra kosten, schadevergoeding of enig direct of indirect verlies als gevolg van dergelijke wijzigingen.

 

10 – Extra bestuurder

Het is toegestaan om extra bestuurders toe te voegen. Bij het ophalen van het voertuig moeten alle bestuurders aanwezig zijn en geldige documenten kunnen tonen. De eerste en tweede extra bestuurder zijn gratis. Er geldt een eenmalige toeslag van Rs 500 per extra bestuurder.

 

11 – Extra uitrusting

Speciale uitrusting op aanvraag bij boeking of ter plaatse verkrijgbaar: Kinderzitje, stoelverhoger & mobiele telefoon (GPS + gratis Data). Merk op dat de volledige verzekeringsdekking alle speciale uitrusting omvat.

 

12 – Boekingswijzigingen

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het wijzigen van je boeking 24 uur voor aanvang van de huur, tenzij het een annulering betreft. Bepaalde wijzigingen kunnen van invloed zijn op de huurprijs, zoals Speciale Uitrusting, autogroep, tijd of huurdatum. Als dit het geval is, wordt u de huidige gepubliceerde prijs in rekening gebracht, die kan afwijken van wat u oorspronkelijk hebt betaald.

 

13 – Annuleringsvoorwaarden, No Show & Wijzigingen

Als je je boeking tot 7 werkdagen voor het ophalen annuleert, krijg je het volledige bedrag terug.

Het is mogelijk om alleen een annuleringsverzekering af te sluiten op het moment dat je reserveert. Houd er rekening mee dat de optie om een annuleringsverzekering toe te voegen na dit punt niet meer beschikbaar is.

De annuleringsverzekering biedt je de mogelijkheid om je boeking tot 12 uur voor de geplande leveringsdatum en -tijd te annuleren. Houd er wel rekening mee dat de volledige aanbetaling wordt terugbetaald, met uitzondering van de kosten voor de annuleringsverzekering.

Er vindt geen restitutie plaats als je niet komt opdagen of als je niet de juiste documenten kunt overleggen, zoals een rijbewijs, paspoort/identiteitskaart, creditcard, enz.

Er wordt geen restitutie verleend voor ongebruikte huurdagen of voor vroegtijdige terugkeer.

De huurder draagt alle administratie- of commissiekosten voor alle terugbetalingen via bankoverschrijving.

Alle annuleringen moeten per e-mail worden gemeld aan booking@carhiremauritius.com.

 

14 – Vereisten voor bestuurdersleeftijd en rijbewijs

De minimumleeftijd voor bestuurders is 21 jaar.

De maximumleeftijd voor bestuurders is 65 jaar.

Het rijbewijs moet minstens 1 jaar voor de aanvangsdatum van de huur zijn afgegeven door bevoegde autoriteiten.

 

15 – Gebruik van de auto

De auto moet in dezelfde staat van netheid worden teruggebracht. De auto mag niet verhuurd worden aan andere partijen of bestuurd worden onder invloed van drank of drugs, of op een verboden en nalatige manier gebruikt worden – zoals buiten de hoofdwegen rijden. U moet de auto terugbrengen naar de locatie die u hebt opgegeven, op de datum en tijd die in de overeenkomst zijn vermeld, en in dezelfde staat als waarin u de auto hebt ontvangen, met uitzondering van de normale slijtage.

 

16 – Ongevallen, schade en aansprakelijkheid van klanten

Na een ongeval, pech, brand of andere schade aan de huurauto moet de klant het verhuurbedrijf en de politie onmiddellijk op de hoogte brengen. Als de politie weigert het ongeval te registreren, moet de klant dit schriftelijk bewijzen.

In de Mauritiaanse context, wanneer een ongeval plaatsvindt en geen lichamelijk letsel tot gevolg heeft en er niet meer dan twee voertuigen bij betrokken zijn, gaan de partijen onderling over tot een overeengekomen vaststelling van de feiten.

De klant stemt ermee in om mee te werken aan het onderzoek naar het ongeval. Dit omvat het verzamelen van namen, adressen en kentekens van alle betrokken partijen en het bewaren van bewijsmateriaal.

Geen enkele verzekering (normale of extra verzekering) dekt schade of reparatiekosten in het geval dat de huurder het formulier “Overeengekomen feiten” niet heeft ingediend. Na een ongeval mag de auto niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van het verhuurbedrijf.

De klant is aansprakelijk voor schade aan en verlies van de autoapparatuur of schending van de huurovereenkomst volgens de aansprakelijkheidsregels van het betreffende land als deze niet door een verzekering is gedekt.

De klant is ook aansprakelijk voor schade als hij zijn verplichting om de schade tijdig te melden niet nakomt of als de schade opzettelijk of te wijten is aan grove nalatigheid (inclusief races) of als de klant de politie niet heeft gebeld bij een ongeval. Valse verklaringen over de omstandigheden van het ongeval of de schade leiden ook tot aansprakelijkheid van de klant. De klant heeft de plicht om alle passende maatregelen te nemen om onnodige extra schade te voorkomen. De klant heeft niet het recht om zelf of bij een reparatiewerkplaats reparaties uit te voeren. Al deze verplichtingen gelden ook voor de extra bestuurder.

De aansprakelijkheid van de klant eindigt met de schriftelijke bevestiging van teruggave door het verhuurbedrijf.

Overtredingen van verkeersregels of andere wetten zijn voor rekening van de klant. In geval van schade die te wijten is aan ongepast rijgedrag of niet-naleving van deze voorwaarden, kan het contract voortijdig door ons worden beëindigd.

 

17 – Onderhoud/mechanische problemen

 

De klant moet de auto met zorg behandelen. Dit omvat het controleren van de juiste rijomstandigheden, het oliepeil, het waterpeil en de bandenspanning. De auto moet goed op slot zijn als hij onbeheerd is.

Mechanische defecten of andere slijtage kunnen optreden tijdens de huurperiode. In het geval van een defect of als u ontevreden bent over een aspect van uw huur, moet u het management onmiddellijk op de hoogte brengen om uw probleem op te lossen. Dit helpt om verdere aansprakelijkheid en schade aan het voertuig te voorkomen. Als u het management niet spontaan op de hoogte brengt van dergelijke problemen, komt u niet in aanmerking voor enige terugbetaling en/of als de klachten zijn ingediend na het afleveren van het gehuurde voertuig.

 

18 – verlenging van autoverhuur

In het geval dat de huurder een auto nodig heeft voor een langere periode dan de normale overeengekomen huurperiode, moet de huurder ten minste 24 uur voor de beëindiging van de overeengekomen huurperiode schriftelijke toestemming van ons krijgen via e-mail naar: booking@carhiremauritius.com of via WhatsApp naar +23052557779 of +23052527779.

WST CAR HIRE behoudt zich het recht voor om een verzoek om verlenging te weigeren.

 

19 – Brandstofbeleid

Het voertuig moet worden teruggebracht met dezelfde hoeveelheid brandstof als aan het begin van de huurperiode, anders wordt de klant de ontbrekende brandstof in rekening gebracht plus een toeslag voor het tanken. Er wordt geen geld teruggegeven voor ongebruikte brandstof.

Wst car hire ltd ® 2023